Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

6/5/2019, Eγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2019-2020

06.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

 • Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 41/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού έχει οριστεί το διάστημα 10/5/2019 έως και 31/5/2019 και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι

 • https://dokoipp.chania-city.com


 • Είναι δυνατή η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής τους την 31/5/2019.

 

 • Η εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη μοριοδότηση, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα υποβολής της αίτησης την ίδια περίοδο, δηλαδή από 10/5/2019 έως 31/5/2019.

 

 • Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή εγγραφών θα ανακοινώσει τα προσωρινά αποτελέσματα στις 21/6/2019 με τα οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την κατάσταση του φακέλου, που έχουν υποβάλλει.

 

 • Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων και υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών από 24/6/2019 έως και 28/6/2019.

 

 • Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 24/6/2019 έως και 28/6/2019.

 

 • Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. από 24/6/2019 έως και 28/6/2019.

 

 • Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής θα αναρτηθούν έως 25/7/2019.

 

 • Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr θα ανοίξει στις 10/5/2019 και θα κλείσει 31/5/2019.

 

 • Στους Παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν μπορούν να εγγραφούν νήπια, που έχουν γεννηθεί από 1/1/2015 έως και 31/12/2015, τα οποία εγγράφονται πλέον στην υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 • Σύμφωνα με την 39/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για το σχολικό έτος 2019-2020 αναστέλλει τη λειτουργία του Παιδικού σταθμού Περιβολίων για την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017. Επίσης αναστολή λειτουργίας θα έχει και ο Α΄ Παιδικός σταθμός Σούδας λόγω εργασιών για τη δημιουργία βρεφικού τμήματος και την προσαρμογή του στο νέο θεσμικό πλαίσιο βάσει του ΠΔ 99/2017. Στον Παιδικό σταθμό Περιβολίων αν οι εργασίες διεκπεραιωθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ο σταθμός θα λειτουργήσει εξυπηρετώντας αν υπάρχουν νήπια από τις λίστες των επιλαχόντων περιόδου 2019-2020.

 

 • Σύμφωνα με την 42/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική περίοδο 2019-2020 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς σε όλα τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια στους Βρεφικούς - Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

 

 • Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν για τους κάτωθι σταθμούς:

 

 • Α΄ Βρεφικός Νέα Χώρα, Γερ. Παρδάλη

 • Ε΄ Παιδικός σταθμός, Νέα Χώρα Γερ. Παρδάλη

 • Δ΄ Παιδικός σταθμός, Παχιανά Αν. Μάντακα 86

 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Χανίων, Λενταριανά Παπαναστασίου & Ρ. Κούνδουρου

 • Ζ΄ Παιδικός σταθμός, Χαλέπα Ελ. Βενιζέλου 168α

 • Β΄ Παιδικός σταθμός Σούδας, Παπαναστασίου 10

 • Γ΄ Παιδικός σταθμός Σούδας, οικισμός Ναυστάθμου

 • Παιδικός σταθμός Ελ. Βενιζέλου, Νεροκούρου, Νεροκούρου 112

 • Παιδικός σταθμός Λιλιπούπολη Νεροκούρου, Νεροκούρου 112

 • Βρεφονηπιακός σταθμός Βαμβακόπουλου, Μπιρμπίλη 22

 • Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Κυδωνίας, Νικολακάκη

 • Α΄ Βρεφονηπιακός σταθμός Ακρωτηρίου, Κουνουπιδιανά Καραϊσκάκη 1

 

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς μέσω της πλατφόρμας

https://dokoipp.chania-city.com

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2019 - 2020

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Π1