Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

21/5/2019, Διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία

24.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

 

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων δίνονται στη δημοσιότητα οι
ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία:

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών ενώ ο δεύτερος γύρος των Αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου στα ίδια εκλογικά τμήματα.

Δικαίωμα εκλέγειν

- Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 1 του Ν. 4255/2014).

-Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Των Δημοτικών καθώς πλέον και των Περιφερειακών αρχών έχουν και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, με προϋπόθεση την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

-Η ψηφοφορία διαρκεί από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00 της ίδιας ημέρας. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17° έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Εκλογικά Τμήματα

Στα εκλογικά τμήματα με εγγεγραμμένους άνω των τριακοσίων (300) συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων διακριτά σε Α΄ και Β΄. Η αρίθμηση κάθε ζεύγους είναι κοινή. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με διάκριση Α΄.Η ψηφοφορία για τις Δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη συμβούλων ή Προέδρων κοινότητας θα διεξαχθείστα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση Β΄.Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε εκλογέα ολοκληρώνεται με τη ψηφοφορία στα ανωτέρω Α΄ και Β΄τμήματα. Αντιθέτως σε ένα εκλογικό τμήμα χωρίς την εφαρμογή της διάκρισης Α΄ και Β΄ θα διεξαχθούν οι εκλογές εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν υπερβαίνει τους τριακόσιους (300).

Εκλογικά τμήματα Δήμου Χανίων

 

Εκλογικοί Κατάλογοι

Οι Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών θα διεξαχθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που οριστικοποιήθηκαν μετά την Α’ Αναθεώρηση του έτους 2019. Στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ισχύσουν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν οι εκλογείς που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέχρι τις 28/02/2019, καθώς και οι ειδικοί κατάλογοι πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είχαν υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής έως 28/02/2019.

Προσέλευση και Αναγνώριση των ψηφοφόρων

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή τη άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Η αναγνώριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με βάση ισχύον Δελτίο Ταυτότητας ή ισχύον Διαβατήριο.


Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, ενδεχομένως να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες εξαιτίας λαθών μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Στη περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο ναπροκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητας τους. Ενημερώνουμε ότι το τμήμα Δημοτικής κατάστασης του Δήμου Χανίων (Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη) θα είναι ανοιχτό:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2019 07.30πμ – 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05/2019 08.00πμ – 20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/05/2019  07.00πμ – 19.00

Για την ομαλή εξυπηρέτηση των εκλογέων και τη διευκόλυνσή τους, ενημερώνουμε ότι:

1: Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί φόρμα (Μάθε που ψηφίζεις) για τον ακριβή εντοπισμό του εκάστοτε εκλογικού τμήματος, η οποία είναι προσβάσιμη στον εξής διαδικτυακό τόπο:https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/

2: Πληροφορίες δίνονται και στο Δημαρχείο Χανίων (Κυδωνίας 29, 28213 41600-601-602-603) που θα παραμείνει ανοιχτό τις εξής ημέρες και ώρες: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2019 15.30 – 21.00
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05/2019 08.00πμ – 21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/05/2019 07.00πμ έως πέρας της εκλογικής διαδικασίας

 

Διευκολύνσεις εκλογέων

Εκλογείς λόγω σωματικής αδυναμίας που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοδύναμα τις προβλεπόμενες ενέργειας ψηφοφορίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή του αντιπρόσωπου της δικαστικής αρχής (άρθρο 83 του Π.Δ. 26/2012). Εκλογείς που κατά την ημέρα της ψηφοφορίας δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στο τόπο εγγραφής τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει από 200χλμ, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από το Δήμο του τόπου διαμονής τους (κεντρικό Δημαρχείο και Δημοτικές Ενότητες).