Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

10/5/2019, Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 10/5/2019

09.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 14:48

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέμα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Μαράκης}

  2. Έγκριση στοχοθεσίας μετά από την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2019 {Βαρουδάκης}

  3. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 48008/16-10-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003846248 2018-10-16) υπογραφείσας σύμβασης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart Cities» στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» {Τσιτσιρίδη}

  4. Κατανομή της Β’ δόσης 2019 λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας, για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}

  5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 642/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί Συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας για την επιλογή και εκτίμηση της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση Διδακτηρίων , καθώς και χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων {Βαρδάκης}

  6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

  7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου» {Ξανθουδάκης}

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης