Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

25/1/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 28/1/2019

25.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο θέμα:

Ανάκληση της υπ’αριθμ. 1/2019 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 5/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την Ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό - Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χανίων.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μανώλης Αδοντάκης