Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

28/8/2019,Επανάληψη συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2020

28.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010), της 27ης Αυγούστου 2019, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 28η Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού τουΔήμου Χανίων οικ. έτους 2020.