Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

14-11-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18-11-2019

14.11.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

    Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 18η  του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2019, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 09.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1.     ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ κκ  023204 ΟΤ 683 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΜΟΥΡΝΙΩΝ  Δ. ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

  1. 2.           ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΒΑΝΣ & ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΗ

 

 

3. ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ ΦΡΟΥΔΙΑ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

4. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ  506707031 & 50 150 ΕΚ 00214 (ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ -ΚΟΡΑΚΙΕΣ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

 

5.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΙΑΝΩΝ

 εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ  ή αρμόδιος   υπάλληλος κ. ΣΤΕΛΙΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ

 

6. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   (ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΟΕ)  

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ  ή αρμόδιος   υπάλληλος κ. ΣΤΕΛΙΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ

 

7.ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   (ΑΦΟΙ ΠΟΛΛΑΚΗ ΑΕ) 

 

8.  ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ   ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος   υπάλληλος κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ