Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

27-09-2019ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 01-10-2019

27.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

      Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 1η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ   και ώρα 09.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. 1.     ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ (ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗΣ – ΛΥΟΜΕΝΗΣ  ΡΑΜΠΑΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΦΑΚΙΩΝ 5

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

 

3. ΑΠΟΦ. 07/2019 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ

 

4. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ κκ 040504 ΣΤΟ ΟΤ Γ 795 (ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ

 

5.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜ. ΟΔΟΥ ΦΟΥΜΗΔΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 1174  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 027444  ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ- ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

7.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  κκ 033122   ΟΤ 933 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΤ  658 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 014121 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ  (ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 658 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 014120 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ  ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ (ΑΔΟΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ κκ 062290/ΟΤ 1025 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

11  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ κκ 023311/ΟΤ 696-026601/ΟΤ 696 (ΑΤΣΑΛΑΚΗ -ΜΕΛΕΜΕΝΗ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

12. ΑΠΟΦ. 16/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΛΕΠΑ   (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ  ΜΕΤΑΞΥ ΟΤ Γ 1099 -ΟΤ  Γ 1100 (ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

13. ΑΠΟΦ. 17/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜΠΕ-ΜΟΥΡΝΙΩΝ  ΣΤΟ ΟΤ Γ 747

 εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ή αρμόδια  υπάλληλος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

 

14.ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  27-29

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

15. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ   ή αρμόδιος υπάλληλος

 

16.ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΡΙΠΑΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   - ASTRA LIVE)

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

17. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

18.  ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΘΙΑΝΩΝ )

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

19. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ)

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

20. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (TERRA VERDE)

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

21. ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΝΙΟΥ )

εισηγητής   αρμόδιος   Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ