Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

14-06-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 19-06-2019

14.06.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 19η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2019, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ    και ώρα 09.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  κκ 014503 ΣΤΟ ΟΤ 654 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ 

Εισηγήτρια  αρμόδια    υπάλληλος  κ. ΑΝΤΩΝΙΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

2. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΟΤ 696 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕ  - ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ-

 Εισηγήτρια  αρμόδια    υπάλληλος  κ. ΑΝΤΩΝΙΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

3 .ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  -ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ-

 

4. ΑΙΤΗΜΑ  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ-

 

5.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ -ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-

 

6. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΜΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΓΑΛΑΚΗ

 

7. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ   ΚΝΕ

 

8. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΜΕΤΕ ΑΕ -ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΙΣ

 

 

 

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

                                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ