Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

15-07-2019ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 19-07-2019

15.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

 Τακτική   δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 19η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 09.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΙΑΝΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5. ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

εισηγητής   αρμόδια  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ -ΣΑΡΙΚΑΚΗ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6. ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ  4ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

εισηγητής   αρμόδια  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ -ΣΑΡΙΚΑΚΗ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΜΗ  ΕΠΙΒΟΛΗ  ΑΡΘΕΙΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ  Κ.Λ.Π ΣΤΟ ΟΤ 28 Β

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

                                                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ