Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

18-01-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22-01-2019

18.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:01

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 22η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. ΕΠΟΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κκ 028418 στα ΟΤ 26-27 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ - (ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ)

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

 

3.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΑΣΗΜΙΔΟΥ)

εισηγήτρια ή αρμόδιος υπάλληλος ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

 

4.ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΥΡΝΙΔΩΝ 14 & ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ 75 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5. ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6. ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΗΔΩΝ

εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

8. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η΄ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -ΔΚ ΜΟΥΡΝΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

9.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η΄ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 15 & ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΙΑΝΩΝ ΔΚ ΧΑΝΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

10.ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

11.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ