Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

18032019ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22032019

18.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

 Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 22η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2019, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       και ώρα 09.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

        2.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΛΑΪΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

          Εισηγητής αρμόδιος αντιδήμαρχος  κ. Ευτύχης Κονταξάκης ή αρμόδια υπάλληλος

 

 

 

 

 

 

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 

                                                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ