Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

26/07/2019, ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 31-07-2019

26.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

Τακτική     δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 31η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα 09.30 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STAND (ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ALL INCLUSIVE DINING IKE)    

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΑΚΟΝΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΚΟΝΑΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΛΙΟΥ)

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΙΑΝΩΝ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΝΕ

εισηγητής   αρμόδιος  Αντιδήμαρχος

 

5. ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΣΤΡ. ΜΠΟΝΑΤΟΥ 41  

εισηγητής   αρμόδια  Αντιδήμαρχος  κ. ΓΕΩΡΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ -ΣΑΡΙΚΑΚΗ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6. ΑΠΟΦ. 17-2019 ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ  -ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ-

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

 

7. ΑΠΟΦ. 18-2019 ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ -ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

Εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

                                                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ