Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

10/1/2019, CityΜarketing – CityΒranding: Συνεχίζεται η έρευνα για τον Δήμο Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”

10.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 14:26

Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες η έρευνα, που διεξάγει ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”, δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Η έρευνα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων "Έξυπνης" πόλης και στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για τον προσδιορισμό της Ταυτότητας του Δήμου μας (CityMarketing, CityBranding).

Η συμμετοχή των πολιτών, επισκεπτών, επιχειρήσεων και φορέων είναι κομβικής σημασίας για την προσαρμογή των δεδομένων στα χαρακτηριστικά του Δήμου. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Ερωτηματολόγιο Πολιτών

Ερωτηματολόγιο Επισκεπτών

Επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της πράξης «Smart Cities» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα στοιχεία, που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

p1