Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

11/4/2019, Προμήθεια τεσσάρων νέων μηχανημάτων έργου (JCB): Από το Δήμο Χανίων

11.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Παρελήφθησαν από τον Δήμο Χανίων τέσσερα νέα μηχανήματα έργου (JCB) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων. Η προμήθεια των μηχανημάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου, καθώς και από το Πρόγραμμα “ΦιλόΔημος”.

Στο μεταξύ, το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως γνωστοποιεί η αρμόδια Αντιδήμαρχος, Γεωργία Αποστολάκη – Σαρικάκη, αναμένεται να παραληφθούν πέντε νέα απορριμματοφόρα, που θα ανανεώσουν τον διαθέσιμο εξοπλισμό του Δήμου Χανίων.