Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

1/7/2019, Δικαιολογητικά συμμετεχόντων για τις εγγραφές στην Παιδική Εξοχή Καλαθά

01.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:07

Για παιδιά:

Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραμμα (χορηγείται από την Υπηρεσία).

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα (χορηγείται από την Υπηρεσία), στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογεονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες, κ.λ.π.).

Προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ(προσκόμιση κάρτας ανεργίας)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΕΑ (Προσκόμιση απόφασης έγκρισης)

Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει απόμεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, κ.λ.π.).

Για Ηλικιωμένα Άτομα,

  • Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραμμα
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία), που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του.
  • Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
  • Πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ 
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα 
  • Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ, που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος. 
  • Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιμώνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.