Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

22/8/2019, Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Ανάπλασης Οδού Ι. Καποδίστρια Αγ. Μαρίνας”

22.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Υπεγράφη την Τετάρτη (21/8) στο Δημαρχείο Χανίων από τον Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα και την ανάδοχο εταιρεία, η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο Μελέτη Ανάπλασης Οδού Ι. Καποδίστρια Αγ. Μαρίνας” μετά από ηλεκτρονική κλήρωση, με βάση την 37587/8-8-2019 απόφαση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Ξανθουδάκη του Δήμου Χανίων.

 

Λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και της παντελούς έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού η περιοχή διαθέτει πάμπολλες τουριστικές επιχειρήσεις, ελάχιστους δημόσιους χώρους και αντιμετωπίζει κυκλοφοριακό πρόβλημα εξαιτίας της διαμπερούς κυκλοφορίας.

Ο Δήμος Χανίων θέλοντας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον άξονα για να προσφέρει στους μόνιμους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες μια εναλλακτική διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας αλλά και για να αναβαθμίσει την περιοχή όπου και εκεί έχουν κατασκευασθεί πολλές τουριστικές μονάδες αναθέτει αυτήν την μελέτη.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της εν λόγω οδού έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες αλλά και να οργανωθούν ορθά και εργονομικά οι καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της περιοχής.

Στην μελέτη:

  • Θα περιλαμβάνεται αστικός σχεδιασμός της οδού και των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων που αυτή περιλαμβάνει. Λόγω της απουσίας των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στην ευρύτερη περιοχή δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων στις παράπλευρες γειτονιές της οδού.

  • Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιοκλιματική προσέγγιση των διαμορφώσεων μέσα από τον προσεκτική επιλογή των στοιχείων που διαμορφώνουν το μικροκλίμα από το επίπεδο της σύνθεσης μέχρι την επιλογή των υλικών σαν εφαλτήριο για τον σταδιακό οικολογικό μετασχηματισμό του περιαστικού συνόλου της περιοχής.

  • Η ενίσχυση του πρασίνου θεωρείται προτεραιότητα στην ανάπλαση με την μορφή ενιαίου αστικού δικτύου που θα ενσωματώνει εκτός από τις δεντροστοιχίες και μικρότερες νησίδες πρασίνου κατά την ανάπτυξη της οδού.

  • Θα περιλαμβάνονται λύσεις που θα αφορούν στην κίνηση και στη στάθμευση των οχημάτων, στην κίνηση των ποδηλατών, στην κίνηση και στην αναψυχή των πεζών, στον αστικό εξοπλισμό ( υλικά, τυπολογία καθιστικών, στάσεις λεωφορείων κτλ) στις φυτεύσεις και στον ηλεκτροφωτισμό.

  • Θα περιλαμβάνεται διαμόρφωση της οδού σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας με κατάλληλες συνθετικές και σχεδιαστικές αρχές σύμφωνα με τα εγχώρια και τα διεθνή πρότυπα που συμφωνούν με την ισχύουσα νομοθεσία

Θα περιλαμβάνεται ανάδειξη και ενσωμάτωση, αισθητική και λειτουργική, όλων των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής.