Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

27/09/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2/10/2019

27.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 2α Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

2.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡ. 556/25-9-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 479/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ Ή ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΘΕΙΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 28Β ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  313/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 4315/2014»

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

4.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. 232/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» (Ο.Τ. 674) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

5.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜ. 233/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» (Ο.Τ. 675) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

7.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

8.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

9.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ