Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

1/03/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/03/2019

01.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 5η  Μαρτίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2019»

3.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ. 316Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ»

4.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

6.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 730/18 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ & ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ «ΕΛΙΑ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ