Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

5/12/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2019

05.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 6η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ε’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ε3727/2012 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

  1. ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1768/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων : (α) για τον ορισμό νομικού συμβούλου ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο Χανίων κατά την εκδίκαση, της αριθμ. Ε3727/2012 ως άνω αναφερόμενης αίτησης ακύρωσης, η οποία έχει οριστεί για τις 11.12.2019 και (β) για την άσκηση αίτησης αναθεώρησης κατά της αριθμ. 1768/2019 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς η προθεσμία άσκησης της λήγει στις 10.12.2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ