Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

5/07/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/07/2019

05.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 9η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 177/2019, 281/2019, 280/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 152 Ν. 3463/2006 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ»

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ»

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΧΑΛΕΠΑ»

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

8.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» (Ο.Τ. 658)

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» (Ο.Τ. 674)

10.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» (Ο.Τ. 675)

11.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8921/2019)

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13333/2019)

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ»

14.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘ECORouTs’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

15.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΙΝΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ, ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ‘ECORouTs’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

16.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» - TMHMATA 4 ΚΑΙ 5 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

17.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ