Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

9-05-2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-05-2019

09.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 10η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων έτους 2019 η οποία αφορά μεταξύ άλλων την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού  εξόδων αυτοδιοικητικών εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ