Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

10/10/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2019

10.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΙΣ 12-10-2019 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων που προκύπτουν λόγω της συνάντησης – εργασίας, στις 12-10-19,  με τον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης, τους δημάρχους του Νομού και  της υφυπουργού Εργασίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ