Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

1/2/2018, Τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 5/2/2019

01.02.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 2. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

 3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 4. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ 2018»

 5. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ»

 6. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ <’ΕΠΙΣΚΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

 7. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019»

 9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ -25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΟΥΔΑ

 12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 67

 13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ

 14. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗ

 15. ΠΡΟΣΦΥΓΗ Ή ΜΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ Ο.Τ. 1483 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ»

 16. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 130 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ»

 17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ