Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

11/10/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15/10/2019

11.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 15η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 297/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2019»

5.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ (ΟΔΟ ΠΟΥΛΑΚΗ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

8.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

9.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ»

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ