Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

12/04/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 16/04/2019

12.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 16η  Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 84/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 196/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 85/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

3.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13317)

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15073)

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) 2019»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ) ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019-2020 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

12.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ»

13.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 111/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ»

14.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΟΥΔΑ

15.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ