Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

16/05/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/05/2019

16.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 17η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83/2019 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.)

 Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 83/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων λόγω που η προθεσμία για την άσκηση της λήγει στις 20 Μαΐου 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ