Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

20/05/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21/05/2019

20.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 21η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 152 Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 473/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

2.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

3.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ MEETING ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2019»

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης σχετικά με: (α) την άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ. 473/2019 απόφασης Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ύπαρξης προθεσμίας τριάντα ημερών για την άσκηση της, (β) την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης κατολισθητικών φαινομένων οδού Μαλινδρέτου, τα οποία έχουν δημιουργήσει συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς, κατοίκους και μη και ταυτόχρονα εγείρουν θέματα επικινδυνότητας για τις οικίες εκατέρωθεν της κατολίσθησης, και (γ) την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Διεθνούς meeting στίβου «Βενιζέλεια – Χανιά 2019», για τη κάλυψη των μετακινήσεων των αθλητών – προπονητών της διοργάνωσης η οποία θα διεξαχθεί στις 9 Ιουνίου 2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες και να διεξαχθεί απρόσκοπτα η διοργάνωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ