Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

27/08/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28/08/2019

27.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 28η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτηρίου του νυχτερινού καταφυγίου αστέγων και του κτηρίου του ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Χανίων, καθώς η σύμβαση έχει λήξει και έχει ήδη πραγματοποιηθεί ένας συνοπτικός διαγωνισμός ο οποίος ματαιώθηκε και τώρα πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού. Πρόκειται για ιδιαίτερες κοινωνικές δομές που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Χανίων και η μη φύλαξη τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ