Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

30/10/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31/10/2019

30.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 31η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. – Κ.Α.Μ.)

2.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ FORUM ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

3.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με : (α) την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. – Κ.Α.Μ., ο οποίος περιέχει την επείγουσα δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος κλιματισμού στο θέατρο «Δ. Βλησίδης» ώστε να είναι έτοιμο για τη φιλοξενία εκδηλώσεων στο προσεχές διάστημα, (β) την εξειδίκευση πίστωσης ποσού δαπάνης στα πλαίσια του 2ου Επιχειρηματικού Forum που διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων με το Εμπορικ ό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο Κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» στις 1 - 3 Νοεμβρίου και (γ) την λήψη απόφασης περί κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων» καθώς η τρέχουσα σύμβαση λήγει στις 5-11-2019 και δεν μπορεί να κινηθούν τα αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ