Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

14/08/2019 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 14-08-2019

14.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Εκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής  θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 

 

 

 

 

    Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης για να εξετάσει το θέμα έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης  για την αποσφράγιση, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και της εισηγήσεως επί αποτελέσματος (προσωρινός ανάδοχος) για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την Φύλαξη του κτηρίου του Νυχτερινού Καταφυγίου Αστέγων και του κτηρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων, καθώς η τρέχουσα σύμβαση λήγει στις 23/08/2019 ενώ  ήδη έχει διενεργηθεί ένας διαγωνισμός ο οποίος ματαιώθηκε.

Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να θεωρηθεί εξαιρετικά επείγουσα καθώς πρόκειται για ιδιαίτερες κοινωνικές δομές που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Χανίων και η μη φύλαξή τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους.