Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

2/4/2019, Γνωστοποίηση ζημιάς από πλημμύρα: Στα γραφεία της Δ.Ε. Θερίσου

02.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Ο Ανταποκριτής ΚΟΕ (Π.Σ.Ε.Α.) της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου γνωστοποιεί στους παραγωγούς, οι καλλιέργειες των οποίων υπέστησαν ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο, το πάγιο κεφάλαιο και τα αποθηκευμένα προϊόντα, από την πλημμύρα της 29 Μαρτίου 2019, να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν τα απαραίτητα από το Νόμο δικαιολογητικά, έως τις 15-04-2019. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Α.Φ.Μ.

  • Αριθμός τηλεφώνου.