Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

3/9/2019, Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29 στις 8-9-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Αναστάσιος Αλόγλου