Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

6/8/2019, Ψήφισμα διαμαρτυρίας Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

06.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. απευθύνει το Δ.Σ. του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων στο οποίο τονίζεται ότι είναι επιτακτική η ανάγκη επανελέγχου του τρόπου διαχείρισης της εγγραφής στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς,  μέσω του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’’.

Ακολουθεί το ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π στην συνεδρίαση της 30-7-2019, αφού συζητήσαμε τον τρόπο εγγραφής στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς μετά την απόκτηση vοucher μέσω του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’’ και επιπλέον ενημερωθήκαμε ότι ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. έχει γίνει αποδέκτης προφορικών και γραπτών ενστάσεων από πολίτες αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία, αποφασίσαμε τη σύνταξη ψηφίσματος διαμαρτυρίας, όπως άλλωστε είχαμε κάνει και παλαιότερα και συγκεκριμένα με το ψήφισμα της 28-6-2017.

 

Συγκεκριμένα, εκφράζουμε έντονα την αντίρρησή μας για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι γονείς, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν ατέλειωτες ώρες προκειμένου να πετύχουν την εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό ή βρεφικό σταθμό τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Στη συνέχεια, καθώς γίνονται κάτοχοι voucher τους δημιουργείται ψευδώς και η εντύπωση ότι έχουν εξασφαλίσει και την θέση που επιθυμούν στον παιδικό ή βρεφικό σταθμό. Η ελλιπής ενημέρωσή τους έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες και δυσαρέσκεια προς τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., ο οποίος προφανώς καμία ευθύνη φέρει.

 

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. κάθε χρόνο μετά από έγκριση του ΔΣ προσφέρει ανά σταθμό και κατηγορία (βρέφη ή νήπια) το 70% της δυναμικότητάς του, όπως ορίζεται στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. προς τους φορείς, για την υλοποίηση της δράσης ‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’’. Παρατηρείται όμως το εξής παράδοξο: ενώ οι προσφερόμενες θέσεις για την προαναφερόμενη δράση είναι γνωστές στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. να γίνονται κάτοχοι voucher διπλάσιος ή τριπλάσιος αριθμός ωφελούμενων μητέρων. Ο Δ.Ο.Κ.ΟΙ.Π.Π. όπως και κάθε φορέας ή δομή αδυνατεί να γνωρίζει τη μοριοδότηση των voucher, καθώς το στοιχείο αυτό γίνεται γνωστό μόνο μετά την ηλεκτρονική εισαγωγή στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. των κωδικών taxisnet των ωφελουμένων, στοιχείο που άπτεται αυστηρά των προσωπικών δεδομένων. Η εγγραφή σε κάποιο σταθμό γίνεται με την προσκόμιση του voucher που αναγράφει μόνο το ΑΦΜ, το όνομα της ωφελούμενης μητέρας, το όνομα του παιδιού και την κατηγορία δομής. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι κάτοχοι voucher με χαμηλότερη μοριοδότηση να εξασφαλίζουν θέση έναντι αυτών με υψηλότερη, όπως καταγγέλλουν γονείς.

 

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε ο αριθμός των vouchers που εκδίδεται να ανταποκρίνεται στον αριθμό των θέσεων που δύνανται να φιλοξενούν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί της πόλης ανά κατηγορία, όπως άλλωστε αυτοί είχαν καταχωρηθεί στην πρόσκληση που μας είχατε απευθύνει.

 

Συμπληρωματικά, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται από την υπηρεσία σας ανά παιδικό ή βρεφικό σταθμό που συμμετέχει στο πρόγραμμα βάσει της μοριοδότησης που έχετε προσμετρήσει σε κάθε αίτηση και των θέσεων ανά κατηγορία που έχουν προσφερθεί από κάθε δομή. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα αποφύγουμε ενστάσεις και παράπονα και θα εκδίδονται αποτελέσματα με διαφάνεια χωρίς τη σημερινή ταλαιπωρία και το γεγονός ότι πολλοί γονείς, ενώ τους έχει χορηγηθεί voucher, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση εύρεσης θέσης σε κάποιο σταθμό.

 

Στη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα που βιώνει η Ελληνική Οικογένεια είναι αδιανόητο οι γονείς να βιώνουν άγχος και ταλαιπωρία για να επιτύχουν το αυτονόητο. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη επανελέγχου του τρόπου διαχείρισης της εγγραφής στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής’’.

Χανιά, 30-07-2019

 

Ο Πρόεδρος

ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

π1