Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

3/10/2019, Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 7/10/2019

03.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7/10/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 46716/3-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης και ορισμός προτεινόμενων υποψηφίων από το Δήμο Χανίων για το Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕΚ {Δήμαρχος}

 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας ΚΥΔΩΝ {Δήμαρχος}

 3. Ορισμός επιτροπής καταστροφής υλικού {Δήμαρχος}

 4. Ανασυγκρότηση επιτροπής αδειών εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων έτους 2019 {Δήμαρχος}

 5. Ορισμός επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Βάμβουκας}

 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Βάμβουκας}

 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2019 {Ξανθουδάκης}

 9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

 11. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Γαύδου για την οικονομική διαχείριση του Δήμου Γαύδου {Αλόγλου}

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

 13. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κ.Π.Δ. «Μίκης Θεοδωράκης» {Γιαννακάκης}

 14. Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ. Ιράν στην Αθήνα {Γιαννακάκης}

 15. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στη διοργάνωση της Χειμερινής Εθνικής Γενικής Συνέλευσης Συλλόγων Erasmus που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά από 5 έως 8 Δεκεμβρίου {Γιαννακάκης}

 16. Συγκρότηση επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων {Χαζιράκης}

 17. Συμβιβαστική προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κκ 040504 στο ΟΤ Γ 795 (Χατζηκοκολάκη Μαρία) {Χαζιράκης}

 18. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 1174 ιδιοκτησίας κκ 027444 Σχ. Πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» (Σταγάκη Αργυρώ) {Χαζιράκης}

 19. Προσκύρωση κοινόχρηστων χώρων στην ιδιοκτησία κκ 033122 ΟΤ 933 στη περιοχή «Άγιος Ιωάννης» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

 20. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 658 στην ιδιοκτησία κκ 014121 Σχ. Πόλεως «Παχιανά ΙΙ» (Ι. Κουτσορινάκης) {Χαζιράκης}

 21. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 658 ιδιοκτησίας κκ 014120 Σχ. Πόλεως «Παχιανά ΙΙ» (Αδοντάκης – Κουτσορινάκη Αργυρώ) {Χαζιράκης}

 22. Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κκ 062290/ΟΤ 1025 Σχ. Πόλεως «Παρηγοριά Βαμβακόπουλο» Δήμου Χανίων (Αντάρα Μαρία) {Χαζιράκης}

 23. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μαροπουλάκη) {Χαζιράκης}

 24. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ασημίδης) {Χαζιράκης}

 25. Έγκριση τοποθέτησης αποσπώμενης ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου (κοινόχρηστος χώρος) στην οδό Σφακίων 5 (Παιδικό Βιβλιοπωλείο – Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) {Ξανθουδάκης}

 26. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παραλαβής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Παραδοτέου 4.4.2. της πράξης με ακρωνύμιο step2smart στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 27. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 869/2017 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό εκπροσώπου ως προέδρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Λιμενικού ταμείου {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων – Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων» Ε.Π. Περιφέρειας «Κρήτη» 2014-2020 και κωδ. ΟΠΣ 5037479 {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Σούδας Δήμου Χανίων» Ε.Π. Περιφέρειας «Κρήτη» 2014-2020 και κωδ. ΟΠΣ 5033064 {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου & 4ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου (σχολικό συγκρότημα Κουμπέ Δήμου Χανίων)» Ε.Π. Περιφέρειας «Κρήτη» 2014-2020 και κωδ. ΟΠΣ 5032897 {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Γυμνασίου & εσπερινού Γυμνασίου, 4ου Γενικού Λυκείου και εσπερινού Λυκείου (σχολικό συγκρότημα Αμπεριάς) Δήμου Χανίων» Ε.Π. Περιφέρειας «Κρήτη» 2014-2020 και κωδ. ΟΠΣ 5032998 {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων» και κωδικό ΟΠΣ 5045840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές αποκαταστάσεις βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων 2019» {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις πλατειών πάρκων 2019» {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών στα πλαίσια της Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Σχ. Πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου» του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών του έργου «Αποκατάσταση ρολογιού δημοτικού κήπου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 38. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ 2018» {Ξανθουδάκης}

 39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κεραμειών» {Ξανθουδάκης}

 40. Έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}

 41. Έγκριση κυκλοφοριακών μέτρων για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 42. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Χανίων στον ΣΕΔΗΚ για εκλογές Δ.Σ. και υπαλλήλου ως επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου Χανίων στον ΣΕΔΗΚ {Νικηφοράκης}

 43. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ελέγχων και βεβαιώσεων παραβάσεων των ιδιωτικών παιδότοπων του Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}

 44. Συγκρότηση επιτροπής χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών {Νικηφοράκης}