Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

20/9/2019, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 25/9/2019

20.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:09

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 25/9/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 44370/20-9-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 479/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων στο ΟΤ 28Β Δήμου Χανίων, σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 313/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων στην ιδιοκτησία «ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά τη παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014 {Δήμαρχος}

 2. Ορισμός εκπροσώπου στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης και ορισμός προτεινόμενων υποψηφίων από το Δήμο Χανίων για το Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕΚ {Δήμαρχος}

 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 561/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή ως μέλη στην επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης {Δήμαρχος}

 4. Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 5. Τροποποίηση του άρθρου 9 «Διοίκηση» της Συστατικής Πράξης και Κωδικοποίηση της Συστατικής Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων {Δήμαρχος}

 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

 8. Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Τσικουδιάς» στην πλατεία πίσω από το Τέμενος του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαμισί) {Γιαννακάκης}

 9. Συνδιοργάνωση του 7ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των Εκπαιδευτικών Δράσεων Cine Μαθήματα {Γιαννακάκης}

 10. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης {Μιχαηλάκης}

 11. Παραχώρηση έδρας γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 {Μιχαηλάκης}

 12. Συνδιοργάνωση επιμορφωτικής – ενημερωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής {Μιχαηλάκης}

 13. Συνδιοργάνωση του αγώνα τριάθλου «10ο Υπερκοπέλι» {Μιχαηλάκης}

 14. Συνδιοργάνωση του 6ου νυχτερινού δρόμου υγείας {Μιχαηλάκης}

 15. Συνδιοργάνωση αγώνα ανάβασης Ομαλού {Μιχαηλάκης}

 16. Ορισμός εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας {Βαρδάκης}

 17. Απόδοση της Γ’ κατανομής 2019 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}

 18. Ορισμός επιτροπής που αφορά παραλαβή ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}

 19. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt {Τσουπάκης}

 20. Παράταση διάρκειας ισχύος της σύμβασης για τις εργασίες κλαδέματος – εκθαμνώσεων – καθαρισμών του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}

 21. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 572/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για το έτος 2018-2019 {Τσουπάκης}

 22. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 842/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τεχνική ανάλυση και παροχή συμβουλών (χωροθέτησης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης) για την υλοποίηση δικτύου πράσινων σημείων στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (αποφ. Δ.Σ. Χανίων 235/2016) {Τσουπάκης}

 23. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων Δήμου Χανίων στις επιτροπές παρακολούθησης της από 10/12/2010 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά τη μελέτη «Αναθεώρηση & επέκταση του Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας {Χαζιράκης}

 24. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» και κωδικό ΟΠΣ 5017655 στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 25. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 26. Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου Χανίων στις επιτροπές παρακολούθησης των μελετών 1) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Κυδωνίας και 2) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Ν. Χανίων {Ξανθουδάκης}

 27. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}

 28. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές αποκαταστάσεις βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων 2019»

 31. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωσης πλατείας Σπλάντζιας» {Ξανθουδάκης}

 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων έμπροσθεν Βυζαντινού Τείχους» {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών Περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}

 34. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2013» {Ξανθουδάκης}

 35. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για εκτέλεση έργου του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. {Ξανθουδάκης}

 36. Παρεμπόδιση – Απαγόρευση κυκλοφορίας οδού Ελ. Γιακουμάκη της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων {Τζινευράκης}

 37. Έκδοση ψηφίσματος μετά από αίτημα των ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα