Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

22/8/2019, Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Μελέτη Κυκλοφορικών Ρυθμίσεων Δ.Ε. Χανίων”

22.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Υπεγράφη η σύμβαση (μετά από ηλεκτρονική κλήρωση) για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο, “Μελέτη Κυκλοφορικών Ρυθμίσεων Δ.Ε. Χανίων” και ανάδοχο τη “Γεωγραφική Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία Λογισμικού Προϊόντων-Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας ΑΕ”, με δαπάνη Συμφωνητικού : 18.909,45 € (χωρίς ΦΠΑ) και 23.447,72 € (με 24% ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους και ως χρόνος υλοποίησης εκπόνησης της μελέτης ορίζονται οι 6 μήνες.

 

Αντικείμενο μελέτης :

Ο Δήμος Χανίων θέλοντας να επιλύσει τα διαχρονικά προβλήματα οδικής ασφάλειας και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών στο κέντρο των Χανίων και των μαθητών στα σχολεία της πόλης, έχει εντοπίσει αρκετές προβληματικές διαμορφώσεις οδών και πεζοδρομίων στην πόλη, οι οποίες χρήζουν παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας.

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα για την ασφαλή κίνηση πεζών και ιδιαίτερα μαθητών γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Υποχρέωση του μελετητή είναι να ληφθούν όλες οι άδειες που απαιτούνται προκειμένου αυτές οι παρεμβάσεις να υλοποιηθούν.