Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

16/7/2019, Παραλαβή πορισμάτων για αναγγελίες ζημιών στη Δ.Ε. Θερίσου

16.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Από τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου γίνεται γνωστό ότι παραλήφθηκαν τα πορίσματα για αναγγελίες ζημιών, που έγιναν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2019.

Οι παραγωγοί, που είχαν υποβάλει δηλώσεις, παρακαλούνται, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, για να λάβουν γνώση του πορίσματος έως 25/07/2019.

Επισημαίνεται ότι πέραν της ημερομηνίας αυτής καμία ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή.