Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής: Στις 06/09/2011

02.09.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020    στις 06  Σεπτεμβρίου     2021      ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00  , για τη λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο   θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:-

 

 

1.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΓΑΛΑΤΑ ΝΕΑΣ  ΚΥΔΩΝΙΑΣ .

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΚΙΟΣΚΙ   ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER)

3.  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866 -ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

 

 

 

                                                                                  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ