Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

02/04/2021, Επικαιροποίηση φακέλων ωφελουμένων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου»

02.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού παρατείνεται η ισχύς των ωφελουμένων στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Χανίων, Κοινωνικού Παντοπωλείου - Παροχή Συσσιτίου, για όλο το έτος 2021, αφού γίνει επικαιροποίηση των φακέλων των ωφελούμενων, που δέχονται τις παροχές της Δομής, από τον Απρίλιο 2020 έως σήμερα.

Με στόχο τη στήριξη των ευπαθών ομάδων και της κοινωνικής συνοχής αλλά και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καλούνται οι 510 οικογένειες, που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα 162 άτομα, που ωφελούνται με την παροχή συσσιτίου, να προσκομίσουν από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 έως και Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Για το συσσίτιο, στο χώρο της κάθε ενορίας, όπου διανέμεται καθημερινά το συσσίτιο.

  • Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων, στο χώρο του Παντοπωλείου, Περίδου 27, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821306325 ή 2821341695.

Δικαιολογητικά

  1. Φωτοτυπία Ε1, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 για το οικ. Έτος 2019.
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εάν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή μετά τον Απρίλιο του 2020).

Ενημερώνουμε ότι οι ωφελούμενοι, που είναι ήδη ενταγμένοι στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου» είναι άτομα – νοικοκυριά, που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

  • Τα όρια για τη φτώχεια, όπως τα δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ είναι:

4.718€ ανά άτομο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50% (2.359€) για τον δεύτερο ενήλικα (σύζυγο) και παιδιά άνω των 14 ετών και 30% (1.415€) για παιδιά έως 13 ετών. Εξαρτώμενα παιδιά θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών καθώς και τα παιδιά ηλικίας έως 24 ετών, που είναι οικονομικά μη ενεργά (μαθητές, σπουδαστές, στρατιώτες, νοικοκυρές, κ.λ.π.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 28213–41693 και 28213-41695) και στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση από τις 10:00 έως τις 13:00 στο τηλέφωνο: 28210–58908.