Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

03/06/2021, ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 04-06-2021

03.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 04η  Ιουνίου   2021   ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και από ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00  , για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει  εκτάκτως για λήψη απόφασης :

1.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ  .

Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον επειδή η πραγματοποίηση του μαθητικού φεστιβάλ της ΚΝΕ  είναι προγραμματισμένο για 05-06-2021 και πιέζουν ασφυκτικά οι ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης  .

.

 Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

2.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΕΠΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ   Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ .

Το ανωτέρω  θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον  επειδή το έργο ήδη έχει  ξεκινήσει    , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

 Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για λήψη απόφασης :

3.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ κκ 028104/ΟΤ13 & 028104/ΟΤ1223Β ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ «ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ» &  ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ» ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Το ανωτέρω θέμα κρίνεται κατεπείγον επειδή θα  υπάρξει  λήξη  δυνατότητας πληρωμής με συνέπεια την άρση απαλλοτρίωσης στο τέλος Ιουνίου.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ