Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 08/12/2021

03.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 Σημείωση:

Η μυστική ψηφοφορία μεταξύ των συμβούλων όλων των παρατάξεων εκτός της παράταξης του Δημάρχου  για τον ορισμό των 3 μελών στο ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 16:00 έως 18:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 8/12/2021

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Kοινωφελούς Eπιχείρησης του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ » {Δήμαρχος}
 2. Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Έργων έτους 2022  {Δήμαρχος - Καλογριδάκης}
 3. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2022 {Αλόγλου}
 4. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 5. Αλλαγή του τρόπου διάθεσης της επιχορήγησης του Χανίων προς τον ΔΟΚΟΙΠΠ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 728/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων { Ζερβουδάκη }
 6. Παραχώρηση χρήσης χώρου του νέου Κοινοτικού Καταστήματος ΔΕ Νέας Κυδωνίας, επί της οδού Ιωάννη Καποδίστρια, για μετεγκατάσταση του ΤΟΕΒ Αγίας Μαρίνας, από το παλιό Κοινοτικό Κατάστημα της Πλατείας Αμαδόλακου {Ζερβουδάκη }
 7. Τροποποίηση στοχοθεσίας έτους 2021 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}
 8. Απόδοση της Δ΄ Κατανομής 2021 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 9. Απόδοση της συμπληρωματικής κατανομής 2021 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 10. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων { Βαρδάκης }
 11. Συνδιοργάνωση Πανελλήνιων αγώνων Ζίου Ζιτσου {Μιχαηλάκης}
 12. :Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» { Καλογριδάκης }