Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής: Στις 06/10/2021

05.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 6η  Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.μ. έως 12:00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο  θέμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

1.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ  Δ. ΧΑΝΙΩΝ (ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΟΑΔΥΚ)

2.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑΣ

 

5 . ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ.  149/2019 ΑΠΟΦ. Ε.Π.Ζ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 686/2019 ΑΠΟΦ. Δ.Σ

 

6. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ &  ΦΙΛΙΑΣ- ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

 

7. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 93 ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

8. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ)

 

-Τα θέματα  1-2-3-4  κρίνονται ως κατεπείγοντα  επειδή τα έργα ξεκινούν  άμεσα , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

-Το θέμα 5 κρίνεται ως  κατεπείγον λόγω παρέλευσης  μεγάλου χρονικού διαστήματος από την λήψη απόφ. ως εκ τούτου  πρέπει να  γίνει διόρθωση.

- Τα θέματα 6-7-8   κρίνονται ως  επείγοντα επειδή έχουν προγραμματιστεί  οι ανωτέρω εκδηλώσεις  να πραγματοποιηθούν άμεσα και πιέζουν οι προθεσμίες  προκειμένου να  γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ