Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη δια Περιφοράς Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 07/12/2021

06.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 7η  Δεκεμβρίου 2021   ημέρα Τρίτη    και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00  , για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για  έκαστο    θέμα.

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:


  1. ΕΚΤΡΟΠΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΟΥΔΑΣ  Δ.Ε ΣΟΥΔΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡΥΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ  Δ.Ε  ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  3.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Δ.Ε  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  4.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΚΥΛΟΣΠΙΤΩΝ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


Τα θέματα  1,2,3 κρίνονται ως κατεπείγοντα   επειδή τα έργα ξεκινούν άμεσα , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η απαγόρευση και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών.

Το θέμα 4 κρίνεται κατεπείγον  επειδή οι καιρικές συνθήκες  είναι  αντίξοες  για τα αδέσποτα.                                                                                        Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ