Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

07/05/2021, Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, οι αιτήσεις για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

07.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:05

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει, ότι και για το έτος 2021 ισχύει η κατά παρέκκλιση χορήγηση επιπλέον χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δικαιούνται κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, αλλά και σε καταστήματα που με βάση αυτές δεν δικαιούνται, όπου αυτό είναι δυνατό.

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου οφείλουν να αιτηθούν στον Δήμο Χανίων τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (https://www.chania.gr//e-yphresies/hlektronsunal/e-aitimata.html) που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Στην παραπάνω διαδρομή έχει προστεθεί το νέο αίτημα για την “Ανανέωση χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου- τραπεζοκαθίσματα”, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας του 2020 (όταν δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή που να επηρεάζει την άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου από τη χορηγηθείσα άδεια του 2020), όπου δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό.

Και στις δύο περιπτώσεις, η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και με απλά και σύντομα βήματα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την “Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου- τραπεζοκαθίσματα” και τη “Χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα” συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα ορισθέντα δικαιολογητικά.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα αιτηθούν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, θα επωμιστούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου τόνισε πως: «Ο Δήμος Χανίων προχωρά στην συνολική μείωση κατά 50% των τελών κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων και χορηγεί, όπου αυτό είναι δυνατόν κατά παρέκκλιση ατελώς, έως και το διπλάσιο χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων», ενώ παράλληλα υπογράμμισε: «Κατανοούμε την πολύ δύσκολη συγκυρία και έχουμε φροντίσει η καταβολή του τέλους κοινόχρηστων χώρων, για το σύνολο των αδειών, να γίνεται τμηματικά, καταβάλλοντας το 30% με την χορήγηση της άδειας και το υπόλοιπο ποσό σε δύο δόσεις».