Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 13-08-2021

09.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτική  δια περιφοράς συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020    στις 13 Αυγούστου     2021      ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00  , για τη λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το   θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:-

 

.

 

Διαβίβαση Πρακτικού Κοινής  Επιτροπής Παρακολούθησης  Γ. Π. Σ Δήμου Χανίων για τις χρήσεις γης στην Παλιά Πόλη Χανίων και το λόφο Καστέλι

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ