Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

09/04/2021, ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΣΤΙΣ 12/4/2021

09.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (11:00πμ έως 14:00 την 12-4-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, γράφοντας το όνομά τους, ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

Έκδοση ψηφίσματος κατά της κατάργηση του κριτηρίου της πριμοδότησης της εντοπιότητας στις προκηρύξεις της ΔΕΗ για πρόσληψη προσωπικού στις εγκαταστάσεις της στη Ξυλοκαμάρα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Χανίων για αποστολή επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς .

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι επίκειται η άμεση προκήρυξη θέσεων μεταξύ άλλων και για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Ξυλοκαμάρα .