Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

10/05/2021, ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ΣΤΙΣ 14-05-2021

10.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής   με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 14η  Μαϊου 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑ & ΝΟΤΙΑ  ΟΤ 981 & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΤ 981 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ  ΝΕΑ ΧΩΡΑ
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  4.  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
  6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΕ)
  7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ν. ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ-Π. ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ)
  8. ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
  9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 734/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ” ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ΚΑΙ “ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ” ΣΤΟ Ο.Τ.822, ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ.

               10.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 01Ν/ΟΤ227 ΣΧΕΔΙΟΥ           ΠΟΛΕΩΣ “ΒΛΗΤΕ” ΕΜΒ. 470Τ.Μ. ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ 080307/ΟΤ 148, 150 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ

 

 

                                                                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ