Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

10/06/2021, ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 14-06-2021

10.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής   με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 14η  IOYNIOY  2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΙΚΙΛΑΣΟΥ -ΜΙΝΩΑΣ  

2. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΘΙΑΝΩΝ

3.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ   ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ(ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ)

5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΔ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Μ & Ο.Ε)

6. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ

7. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔ. κκ 033202   ΟΤ 934

8.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ(ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ)

9. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)

10. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ)

11. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ YOGA

12.ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 150 0708008, 50 150 ΕΚ00161ΚΑΙ 50 150 ΕΚ00162 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 33 , ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 38-40, & ΔΟΥΚΑ ΓΩΝΙΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 110 0301080,ΚΑΙ 50 110  ΕΚ00059 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΚΑΡΥΔΙΑΝΑ’’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ , Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧ.: 44071/22-5-2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΓΩΓΗ ΜΠΟΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)

14.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΟΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ.ΧΑΝΙΩΝ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ