Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021 | 11/02/2021 01:02

11/02/2021, Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών τρίτων προς τον Δήμο Χανίων και τα νομικά του πρόσωπα

Σύμφωνα με τον Ν.4764/20, είναι σε ισχύ η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/2/2020 μέχρι 28/2/2021 και οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως 23/12/2020.

Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη των οφειλών υπηρεσία του Δήμου Χανίων ή του νομικού του προσώπου, δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Η προθεσμία της αίτησης είναι από 1/3/2021 έως το αργότερο 30/6/2021.