Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τηλεδιάσκεψη: Την Παρασκευή 18/07/2021

12.07.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:58

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 16η  Ιουλίου 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΛΙΜΑΝΙ (ΟΔΟΥΣ  ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ- ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ & ΔΟΥΚΑ)
  2. ΜΕΛΕΤΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ
  3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (KRITI HOTEL)
  4. ΕΚΦΡΑΣΗ  ΓΝΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗΣ  ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΕ Ν ΚΥΔΩΝΙΑΣ
  5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 52-2021 ΑΠΟΦ. Ε.Π.Ζ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
  6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ
  7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΔΕ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ
  8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΣΑΝΑΣ -ΣΤΑΥΡΟΣ Δ.Ε ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
  9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΦΑΛΑΣΑΡΝΗΣ αρ. 10

           10.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΕΚΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ)

           11.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ  ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΤΗΣ(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ)